Back กลับ

รายละเอียดโครงการ

deINFLUENCER คือโครงการที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ จำนวน 100 คน สมัครเพื่อเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิค และการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ประกอบไปด้วย

 • การรับชมวีดีโอการบรรยายจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

  คุณหยาดพิรุณ
  ปู่หลุน

  ครูทอม จักรกฤต
  โยมพยอม

  คุณแบม ปีติภัทร
  คูตระกูล

  คุณ Aki
  Yamaguchi

 • ฝึกปฎิบัติ ในหัวข้อ Influencing people with Moderator view point : เทคนิคการสร้างคอนเทนต์จาก มุมมอง Moderator หรือการเป็นพิธีกร สร้างความมั่นใจ, การเปล่งเสียง, ภาษากาย (Body Language), การเลือกเน้นจังหวะของเนื้อหา, Content Sequencing (ลำดับเนื้อหา) เพื่อสร้างคอนเทนต์วิดีโอของตัวเอง โดย คุณแบม ปีติภัทร
 • ทำแบบทดสอบ ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์
 • สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การเรียนการสอนภาคบรรยาย จะประกอบไปด้วย 4 บทเรียน ดังนี้

 • สร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความโดดเด่น โดย คุณหยาดพิรุณ
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม และผู้ติดตาม โดย คุณหยาดพิรุณ
 • “Self”, Discover my “Content” โดย คุณอากิ
 • I choose Trends, Trends don’t choose me : การประยุกต์ใช้เทรนด์รอบตัว เพื่อสร้างคอนเทนต์เฉพาะตัวเราเอง สำหรับ Creative Short Clip (Tiktok) โดย ครูทอม

กำหนดการโครงการ

 • เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
 • เริ่มเรียนในแพลตฟอร์ม ออนไลน์ : วันที่ 20 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564
 • รับใบประกาศนียบัตร : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564